top of page

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę Marzena Wróblewska V-Vat, Vmeb, właściciela strony internetowej https://www.vmeb.pl/.

I. Administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest: Marzena Wróblewska V-Vat, Vmeb ul. Mariana Domagały 1 30-741 Kraków NIP: 737164760

II. Rodzaje przetwarzanych danych

1. Dane zbierane automatycznie:

Podczas korzystania ze strony internetowej zbierane są dane w sposób automatyczny przez pliki cookies. Mogą to być:

 • Adres IP

 • Typ przeglądarki

 • Typ systemu operacyjnego

 • Informacje o odwiedzonych stronach oraz czasie wizyty

2. Dane zbierane przy użyciu formularza kontaktowego:

Poprzez formularz kontaktowy użytkownik może dobrowolnie podać:

 • Imię i nazwisko

 • Adres e-mail

 • Numer telefonu

 • Treść wiadomości

III. Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • Umożliwienia korzystania ze strony internetowej

 • Analizy statystycznej ruchu na stronie

 • Udzielania odpowiedzi na przesłane zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego

 • Marketingu bezpośredniego naszych usług, jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie:

 • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem

 • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

V. Prawa użytkowników

Użytkownik ma prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych

 • Sprostowania swoich danych osobowych

 • Usunięcia swoich danych osobowych

 • Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

 • Przenoszenia swoich danych osobowych

 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z administratorem danych pod adresem e-mail: vmebkrakow@gmail.com

VI. Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, np. dostawcom usług IT

 • Organom publicznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa

VII. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa.

VIII. Pliki cookies

Strona https://www.vmeb.pl/ używa plików cookies w celu:

 • Umożliwienia korzystania z usług dostępnych na stronie

 • Zbierania danych statystycznych

 • Dostosowania treści strony do preferencji użytkownika

Pliki cookies mogą być zarządzane przez użytkownika poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

IX. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.

X. Kontakt

W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: vmebkrakow@gmail.com

bottom of page